е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-15 / 25.9.2019 г.

"Разработване на виртуален музей на биоразнообразието"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.9.2020 г.
Файлове актуални към: 21.9.2020 г.

Документация за участие № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) УТВЪРЖДАВАМ софто.docx 21.9.2020 г.

Документация за участие № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 21.9.2020 г.

Обявление по ЗОП № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОФТУЕР.doc 21.9.2020 г.

Документация за участие № / 30.9.2019 г.

Публикувано на: 30.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30092019130557.pdf 21.9.2020 г.