е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-28 / 14.8.2018 г.

00384-2018-0014 "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2018/2019 г. по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. четвъртокласна пътна мрежа; Обособена позиция №2 - Снегопочистване на вътрешна улична мрежа на села от община Бяла Слатина, а именно: с. Алтимир, с. Бъркачево, с. Бърдарски геран, с. Враняк, с. Галиче, с. Габаре, с. Драшан, с. Комарево, с. Соколаре, с. Тлачене, с.Търнава и с. Търнак"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 18.9.2018 г.

Публикувано на: 18.09.2018 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съощение ценови.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП 1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП 2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 10 / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 11 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП1.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП2.pdf 19.5.2021 г.