е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-14 / 26.5.2016 г.

Доставка на хранителни продукти в изпълнение на дейности по проект на Община Дупница по процедура на директно предоставяне на безвъзмезна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд 2016" в пет обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.4.2021 г.
Файлове актуални към: 20.4.2021 г.

Покана за участие № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образец храни-1.doc 20.4.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява храни топъл обяд.doc 20.4.2021 г.

Покана за участие № 42-01-78 / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) document.pdf 20.4.2021 г.

Покана за участие № 42-01-78(1) / 3.6.2016 г.

Публикувано на: 03.06.2016 г.
Коментар: Удължаване срока на обявата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) hrani.pdf 20.4.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.6.2016 г.

Публикувано на: 09.06.2016 г.
Коментар: Протокол на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол топъл обяд.pdf 20.4.2021 г.