е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка СОО8 / 14.9.2017 г.

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В С. СТРАШИМИРОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: ОБЯВА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ob(1).pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Детска площадка Страшимирово.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1-ЕЕДОП.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №1 старашимирово.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KC_Str._obsta.xlsx 18.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Проекти- част Арпхитектура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 АРХИТЕКТУРА.rar 18.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Проекти -част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ГЕОДЕЗИЯ.rar 18.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Проекти -част озеленяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ.rar 18.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Проекти -част ЕЛ.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЧАСТ ЕЛ.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Скица на имота
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) скица_Пи.pdf 18.1.2021 г.

Заповед № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) З-д № 606.pdf 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1_площадка_страшимирово_за_сайта.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 12.10.2017 г.

Публикувано на: 12.10.2017 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 2 на комисия за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_2(2).pdf 18.1.2021 г.