е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Пазарни консултации 4 / 26.7.2019 г.

"Извършване на СМР на общински обекти на територията на Община Ивайловград - Ремонт и реконструкциия, смяна на дограма на сграда общинска собственост - ПИ по КВС 000125 гр. Ивайловград; Ремонт и реконструкция на административна сграда - кметство с. Плевун, УПИ-VІ, кв. 9; Ремонт и рехабилитация на настилка на паркинг и поставяне на спирка УПИ-VІ, вк. 52 по ПУП на гр. Ивайловград".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление № 1 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.PDF 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 18.1.2021 г.

Протокол № 4 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол - пазарни.pdf 18.1.2021 г.