е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Събиране на оферти с обява ОП-13 / 11.6.2020 г.

„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОДОБЕКТИ“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Обявление за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява1.pdf 3.7.2020 г.

Други документи № 2 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо. РОП.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация1.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 4 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Критерии и методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерий и методика за оценка1.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 5 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Указания за попълване на образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) указания за попълване на обазци.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 6 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Приложение №1 Декларация по чл.192
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №1 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.docx 3.7.2020 г.

Документация за участие № 7 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Приложение №2 Предложение за изпълнение на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №2 Предложение за изпълнение на поръчката.docx 3.7.2020 г.

Документация за участие № 8 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Приложение №3 Декларация по чл.39
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №3 Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква Д от ППЗОП.docx 3.7.2020 г.

Документация за участие № 9 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Приложение № 4 Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №4 Ценово предложение.docx 3.7.2020 г.

Документация за участие № 10 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3 Проект на договор.doc 3.7.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок за прием на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АОР001.pdf 3.7.2020 г.