е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-106 / 9.10.2018 г.

"Изпълнение на строително-ремонтни дейности на ограда на СУ "Христо Ботев"-гр. Ивайловград".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.pdf 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява по чл.20,ал.3 от ЗОП.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Докментация.docx 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 10.10.2018 г.

Публикувано на: 10.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 24.1.2021 г.