е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-10 / 22.10.2018 г.

Доставка на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на техническо оборудване" Обособена позиция № 2: "Доставка на музикални инструменти за оборудване кабинети "Музика"" Обособена позиция №3: "Доставка на текстилни изделия"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie D-10.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie D-10.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq D-2.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 1.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 2.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 6 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 3.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 7 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 2.12.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Разяснения от 16 11 2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq_16_11_2018.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 9 / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie izmenenie d10.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 5.12.2018 г.

Публикувано на: 05.12.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 d10.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 11 / 14.12.2018 г.

Публикувано на: 14.12.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie za prekratqvane.pdf 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d-10 ceni.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 13 / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка прекратяване на ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_prekr_OP_3_D_10.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 d10.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 d10.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad d10.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 17 / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d10.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 18 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ob vuzl por d10.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Договор №46 за ОП №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 46 a.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Договор №47 за ОП №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 47 b.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 21 / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl_prikl_dogov_D_10_OP_2_.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 22 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie_Pr_dog_46.pdf 2.12.2021 г.