е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-13 / 15.7.2015 г.

"ПРЕУСТРОЙСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕН ДОМ В ГР.БОЛЯРОВО - ВТОРИ ЕТАП"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333236373039
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение № 1 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Обявление № 2 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia_Chitaliste_2 (1).doc 19.5.2021 г.

КСС № 4 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Etap_2.xls 19.5.2021 г.

Технически проект № 5 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически проект.zip 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 20.7.2015 г.

Публикувано на: 20.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 19.8.2015 г.

Публикувано на: 19.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо за отваряне на ценови оферти.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 15.9.2015 г.

Публикувано на: 15.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 9 / 15.9.2015 г.

Публикувано на: 15.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №2.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 10 / 15.9.2015 г.

Публикувано на: 15.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 12 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции.doc 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 27.10.2015 г.

Публикувано на: 27.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ.doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 13.11.2015 г.

Публикувано на: 13.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ на дата 13.11.2015.doc 19.5.2021 г.

Гаранции № 15 / 25.1.2016 г.

Публикувано на: 25.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции от дата 25.01.2016.doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 16 / 1.2.2016 г.

Публикувано на: 01.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ от дата 01.02.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 17 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ от дата 12.04.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 18 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ от дата 29.09.2016г..doc 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 19 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор №55 от дата 21.10.2015г..pdf 19.5.2021 г.