е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-33 / 27.3.2019 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. № / 27.3.2019 г.

Публикувано на: 27.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 28.1.2021 г.