е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-14 / 11.12.2020 г.

Разходи за строителен надзор за улици от о.т. 35а до о.т.35, от о.т.57- о.т.21 и от о.т.84- о.т.83 в с. Сливница

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: покана за пазарна консултация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации Кресна сливница.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН2 Образец 1.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС СН2 Сливница.docx 28.11.2021 г.