е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публична покана ОБП-3 / 23.3.2016 г.

"Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания за нуждите на община Аврен" по проект "Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по - независим живот в община Аврен" по договор № BG05M90P001-2.002-0136-С001, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Публична покана № / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP_sp.avtom-2016-AOP.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniq-sp.avomob-2016.pdf 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_kmet-sp.avtomobil-2016.pdf 27.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.specifikaciq.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_PP-sp.avt-2016.doc 27.1.2021 г.

Протокол № / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1-04.04.2016.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 22.4.2016 г.

Публикувано на: 22.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol2.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.7.2016 г.

Публикувано на: 05.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_spec.MPS.pdf 27.1.2021 г.