е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-9 / 18.11.2014 г.

"Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект "Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Други документи № 1 / 18.12.2014 г.

Публикувано на: 18.12.2014 г.
Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 sn.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 14.1.2015 г.

Публикувано на: 14.01.2015 г.
Коментар: Отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otvarqne na cenovi oferti-nadzor.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 26.1.2015 г.

Публикувано на: 26.01.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 26.1.2015 г.

Публикувано на: 26.01.2015 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 5 / 26.1.2015 г.

Публикувано на: 26.01.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpulnitel.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 6 / 6.2.2015 г.

Публикувано на: 06.02.2015 г.
Коментар: Гаранции за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за участие.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 8 / 19.3.2015 г.

Публикувано на: 19.03.2015 г.
Коментар: Гаранции за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Konsult. Nezavisim nadzor SMR.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 3.4.2015 г.

Публикувано на: 03.04.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-str.nadzor.pdf 20.6.2021 г.