е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-5 / 24.8.2017 г.

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ "ЗДРАВЕ" И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ КЪМ ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ПЕРИОД ОТ ДВЕ ГОДИНИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Хляб и тестени изделия; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: мляко ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: всички останали хранителни продукти

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Решение за откриване на процедура № / 24.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 18.1.2018 г.

Обявление по ЗОП № / 24.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 24.8.2017 г.

Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация - съдържание.docx 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 24.8.2017 г.

Коментар: ред и условия за провеждане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ 2 Ред и условия за провеждане на публично състезание.docx 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 24.8.2017 г.

Коментар: методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ 4 Методика.docx 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 24.8.2017 г.

Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ 3 Образци и указания за попълване .docx 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 24.8.2017 г.

Коментар: проект на договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ 5 Проект на договор.docx 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 24.8.2017 г.

Коментар: ТЕХН.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ 1 техническа спецификация.docx 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 20.9.2017 г.

Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1.pdf 18.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.10.2017 г.

Коментар: отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отваряне цени.pdf 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.11.2017 г.

Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.11.2017 г.

Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокл3.pdf 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.11.2017 г.

Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.11.2017 г.

Коментар: доклад от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад храни.pdf 18.1.2018 г.