е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-29 / 13.5.2019 г.

Пазарна консултация с предмет: "Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 " Ремонт на покрив на сградата на кметство с. Крайници"; Обособена позиция № 2 " Ремонт на покрив на сградата на кметство с. Червен брег";

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация - с. Червен брег
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС к-во ЧБрег.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация -с.Крайници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС к-во Крайници.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 91-00-111 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Покана до заинтересованите лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище (1).pdf 19.5.2021 г.