е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-9 / 17.2.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА" ПО ЕДИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Образец Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Технически спецификации, скици, Удостоверения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техничски спецификации, скици и др-кор.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до заинтересованите лица.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 12.3.2020 г.

Публикувано на: 12.03.2020 г.
Коментар: Становище относно прогнозната стойност на обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.3.2020 г.

Публикувано на: 12.03.2020 г.
Коментар: Получена индикативна Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA 1_cor.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 12.3.2020 г.

Публикувано на: 12.03.2020 г.
Коментар: Получена индикативна Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA 2_cor.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 12.3.2020 г.

Публикувано на: 12.03.2020 г.
Коментар: Получена индикативна Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta 3_cor.pdf 24.1.2021 г.