е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-45 / 18.9.2019 г.

Публично състезание с предмет: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА СЕЗОН 2019 - 2020 Г. "

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733363434
ОП актуална към: 15.10.2019 г.
Файлове актуални към: 15.10.2019 г.

Обявление за ОП № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie. Zimno.pdf 15.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.zimno.pdf 15.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци зимно 2019-2020.rar 15.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 15.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор зимно 2019-2020.pdf 15.10.2019 г.

Решение за откриване № 43 / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 43.pdf 15.10.2019 г.