е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-45 / 18.9.2019 г.

Публично състезание с предмет: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА СЕЗОН 2019 - 2020 Г. "

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733363434
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie. Zimno.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.zimno.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци зимно 2019-2020.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор зимно 2019-2020.pdf 20.6.2021 г.

Решение за откриване № 43 / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 43.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.10.2019 г.

Публикувано на: 28.10.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.10.2019 г.

Публикувано на: 28.10.2019 г.
Коментар: Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл. 181, ал. 4.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 28.10.2019 г.

Публикувано на: 28.10.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-е за класиране.pdf 20.6.2021 г.

Информация за сключен договор № / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vuzl_poruchka_Zimno.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Договори
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори Зимно.rar 20.6.2021 г.