е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка ОП-5 / 14.4.2016 г.

Избор на изпълнители за изготвяне на работни проекти и Избор на изпълнители за изготвяне на проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им за нуждите на община Угърчин по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им на проекти за "Централна селска част с. Лесидрен" и "Централна селска част с. Катунец". Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му на проект за основен ремонт /рехабилитация/ на обект: Рехабилитация на общински пътища в землището на село Кирчево и село Лесидрен.

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052976
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: ТС обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС ОП 1.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: ТС обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС ОП 2.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДУ.doc 23.1.2021 г.

Публична покана № 427/14.04.2016 г. / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Стойност: 63 333,33 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) публична покана.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.5.2016 г.

Публикувано на: 09.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Коментар: приложения към договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложения договор ОП1.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19-114/16.05.2016 г. / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Коментар: обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП1.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Коментар: приложения към договор №24-113/14.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към договор №24-113.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 24-113/14.06.2016 г. / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Коментар: обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №24-113 от 14.06.2016.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Коментар: инф. по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за Договор №19-114/16.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП.pdf 23.1.2021 г.