е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-10 / 8.4.2016 г.

Публична покана №3/08.04.2016г. "Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бяла Слатина за шест обекта"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП-инвест. контрол-0.rar 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 3.5.2016 г.

Публикувано на: 03.05.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол инвест. контрол.doc 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 27.6.2016 г.

Публикувано на: 27.06.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инвеститорски контрол.pdf 23.1.2021 г.