е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-10 / 24.6.2015 г.

Изготвяне на инвестиционни проекти на обекти на територията на община Болярово по две обособени позиции : Обособена позиция 1 ''Изготвяне на технически проекти за благоустройствени дейности и обновление на инфраструктурата на къща-музей ''Стефан Караджа'', паметник ''Стефан Караджа'', прилежащ парк и пешеходна зона в село Стефан Караджово, община Болярово" Обособен позиция 2 "' Изготвяне на идеен проект за предотвратяване на риска от наводнения чрез почистване на коритото и биологично укрепване на бреговете на река Поповска в участък с дължина около 300 м. в урбанизираната територия на гр. Болярово, община Болярово''.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Публична покана № 1 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУБЛИЧНА ПОКАНА.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 3.7.2015 г.

Публикувано на: 03.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 21.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 21.8.2015 г.

Публикувано на: 21.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 6 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение към Договор по ОП 1.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 7 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение към договор по ОП 1.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 29.9.2015 г.

Публикувано на: 29.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 9 / 29.9.2015 г.

Публикувано на: 29.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение към Договор по ОП 2.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 10 / 29.9.2015 г.

Публикувано на: 29.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение към договор по ОП 2.pdf 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 14.10.2015 г.

Публикувано на: 14.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 14.10.2015.doc 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 19.10.2015 г.

Публикувано на: 19.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 19.10.2015.doc 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 9.2.2016 г.

Публикувано на: 09.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 09.02.2016.doc 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 9.2.2016 г.

Публикувано на: 09.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 09.02.2016г..doc 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 15 / 17.6.2016 г.

Публикувано на: 17.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 17.06.2016.doc 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 17.6.2016 г.

Публикувано на: 17.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 17.06.2016г..doc 21.1.2021 г.