е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-19 / 16.4.2019 г.

Събиране на оферти Обява по реда на чл.20, ал.3 т ЗОП: Премахване /сеч/ и извоз до склада на Община Дупница, находящ се в м. "Злево" на дървесни видове, чието състояние застрашава беопасността на движение и сигурността на населението

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.sech i izvoz.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.publ.obqva.sech i izvoz.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-dogovor злево.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci сеч.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Инфо за удължаване срока за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване срока за получаване на оферти.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-108 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за оттегляна на Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оттегляне на обява.pdf 19.5.2021 г.