е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 152 / 12.6.2020 г.

"Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: "Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 8.7.2020 г.
Файлове актуални към: 8.7.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение горски пътища.pdf 8.7.2020 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление горски пътища.pdf 8.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 8.7.2020 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически проект.rar 8.7.2020 г.