е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 152 / 12.6.2020 г.

"Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: "Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение горски пътища.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление горски пътища.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически проект.rar 7.5.2021 г.

Протокол № 5 / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 1.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени горски.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 7 / 17.12.2020 г.

Публикувано на: 17.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 2.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 8 / 17.12.2020 г.

Публикувано на: 17.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 9 / 17.12.2020 г.

Публикувано на: 17.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл. 181, al. 4 от ЗОП.pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 17.12.2020 г.

Публикувано на: 17.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 11 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор Горски.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор СМР.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 13 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция за изпълнение.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 14 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация основен ремонт на горски пътища община Ивайловград в.03.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 15 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения договор.pdf 7.5.2021 г.