е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 152 / 12.6.2020 г.

"Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: "Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.11.2020 г.
Файлове актуални към: 25.11.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение горски пътища.pdf 25.11.2020 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление горски пътища.pdf 25.11.2020 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 25.11.2020 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически проект.rar 25.11.2020 г.

Протокол № 5 / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 1.pdf 25.11.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени горски.pdf 25.11.2020 г.