е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-37 / 31.8.2015 г.

00384-2012-0007 „Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление на изпълнението на «Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина», финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 30.6.2015 г.

Публикувано на: 30.06.2015 г.
Коментар: плащания за м. Юни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЗАВЪР-КУБИК....30.06.2015.xls 23.1.2021 г.

Гаранции № 2 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Коментар: Гаранция за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnich pomosht vod cik - Zavur Kubuk-garanciq izp..pdf 23.1.2021 г.