е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-12 / 21.3.2019 г.

Пазарана консултация: “Премахване /сеч/ и извоз до склада на Община Дупница, находящ се в м. “Злево” на дървесни видове, чието състояние застрашава беопасността на движение и сигурността на населението”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Образец Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 91-00-55 / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_cor.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Индикативна оферта 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) _Мото дизайн ЕООД 1.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Индикативна оферта 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) _СД Чакъров Давидов СИЕ (1).pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Становище във вр. с чл. 44 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище Сеч и извоз ПК.pdf 19.5.2021 г.