е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 32000-25 / 18.2.2020 г.

Авторски надзор Ремонт и блогоустрояване на ДГ Зора гр. Роман и обособена група с. Камено поле

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: