е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0012 / 9.5.2018 г.

"Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки Обособена позиция № 3: Месо, месни произведения, риба и рибни продукти Обособена позиция № 4: Мляко, млечни произведения и яйца Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Стойност: 372 875,60 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление храни.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Стойност: 372 875,60 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕшение откриване храни.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Документация участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация храни.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request 5ОП.zip 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) О Б Р А З Ц И.doc 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №1_храни.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Коментар: Съобщение на осн. чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_цени.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Решение №471_10.07.2018 г. за определяне на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_храни.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_храни.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Доклад съгл. чл.103, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад_храни_чл.103,ал.3.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SAOBSHTENIE 43_4.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка_ОП3.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка_ОП1.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявлени з а възложена поръчка_ОП4.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Договор №64-114_06.08.2018 г._ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №64-114_06.08.2018_ОП1.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка_ОП2 .pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Договор №67-114_06.08.2018 г._ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №67-114_06.08.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Договор №65-114_06.08.2018 г._ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №65-114_06.08.2018 г.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Договор №68-114_06.08.2018 г._ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №68-114_06.08.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка_ОП5.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.8.2018 г.

Публикувано на: 18.08.2018 г.
Коментар: Договор №66-114_06.08.2018 г._ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №66-114_06.08.2018.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 998765.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 998767.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 998768.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 998769.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 998773.pdf 16.1.2021 г.