е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0005 / 16.3.2018 г.

"Осъществяване на консултантски услуги за управление на проект №11/07/2/0/00545:"Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535323131
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Стойност: 54 140,84 лв.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация КУ.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) О Б Р А З Ц И.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 835722/16.03.2018 г. / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Стойност: 54 140,84 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение КУ.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 835723/16.03.2018 г. / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Стойност: 54 140,84 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление КУ.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Протокол №1_04.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 _консултантаски 545.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_цени_КУ545.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 27.6.2018 г.

Публикувано на: 27.06.2018 г.
Коментар: Решение №440_26.06.2018 г за определяне на изпълнител на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №440_КУ_545.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 27.6.2018 г.

Публикувано на: 27.06.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_КУ_545_.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 27.6.2018 г.

Публикувано на: 27.06.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_КУ_545_.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Коментар: Договор за обществена поръчка №69-114/10.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор КУ_545.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил договор консултантски управление.pdf 16.1.2021 г.