е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-13 / 30.11.2016 г.

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0056 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № 1. / 1.12.2016 г.

Публикувано на: 01.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 1.12.2016 г.

Публикувано на: 01.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S22317010615090.pdf 18.1.2021 г.

Документация № 3. / 1.12.2016 г.

Публикувано на: 01.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 18.1.2021 г.

Образци № 4. / 1.12.2016 г.

Публикувано на: 01.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci .doc 18.1.2021 г.

Протокол № 5.Протокол 1 / 19.1.2017 г.

Публикувано на: 19.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol No.1-0056.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 6.Протокол 2 / 7.3.2017 г.

Публикувано на: 07.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 7.Съобщение за отваряне на ценовите предложения / 7.3.2017 г.

Публикувано на: 07.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie - cenovi oferti.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 10.Решение за определяне на изпълнител / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za opredelqne na izpulnitel 2.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8.Протокол 3 / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.2..pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 9.Протокол 4 / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.2.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11.Договор с ,,ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor INTERKONSULT EOOD.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 12. Допълнително споразумение / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopalnitelno sporazumenie.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 13. Допълнително споразумение / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение 2.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 14.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / 9.5.2019 г.

Публикувано на: 09.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie_ priklyuchv. d-r_Interkonsult EOOD.pdf 18.1.2021 г.