е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-18 / 8.4.2019 г.

Пазарна консултация с предмет: "Оценка на съответствието и строителен надзор върху обект "Инженеринг за изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение 2 опос.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СТ_Надзор.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 91-00-82 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до заинтересованите лица опос.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 7.5.2021 г.