е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-26 / 20.7.2018 г.

Събиране на оферти с обява №10/20.07.2018г. "Текущ ремонт на покриви на обекти общинска собственост" по пет обособени позиции: Обособена позиция №1 "Ремонт на покрив на административна сграда на общинска администрация Бяла Слатина"; Обособена позиция №2 "Ремонт на покрив на детска градина "Незабравка"; Обособена позиция №3 "Ремонт на многоскатен покрив на допълнителна сграда на детска градина "Детелина"; Обособена позиция №4 "Ремонт покрив Народно читалище "Развитие 1892"- Културен дом гр. Бяла Слатина"; Обособена позиция №5 "Ремонт покрив ПАГ "Никола Йонков Вапцаров" - практика работилници"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока за приемане на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за удължаване на срока за приемане на оферти.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 96 от 21,09,2018г..pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 97 от 21,09,2018г..pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 98 от 21.09.2018г.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 99 от 21.09.2018г.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 100 от 21.09.2018г.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 11 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към договор №98 от 21.09.2018г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 към договор №98 от 21.09.2018г.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 12 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към договор №99 от 21.09.2018г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 към договор №99 от 21.09.2018г.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 13 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към договор №100 от 21.09.2018г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 към договор №100 от 21.09.2018г.pdf 26.1.2021 г.