е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-7 / 18.6.2018 г.

"Упражняване на строителен надзор при строителството на обект: "Ремонт на сградата и прилежащото пространство в двора на Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски" гр. Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа специф. строителен надзор.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документи образци.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-СН.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) domu1.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) infostr.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava (1).doc 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: протокол от дейността на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12072018094616.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: покана за сключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 13072018111323.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Коментар: договор и цена на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Коментар: техническо предложение на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технич.pdf 16.1.2021 г.