е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-57 / 6.10.2017 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Карнобат и на улици в град Карнобат през експлоатационния сезон на 2017-2018 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 1. / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Становище за осъществен контрол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte za osashtestven kontrol.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 2. / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 3. / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация № 4. / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 5. / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 22.1.2021 г.

Други документи № 6. / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S22317101816040.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 7. / 14.11.2017 г.

Публикувано на: 14.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 8. / 15.11.2017 г.

Публикувано на: 15.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 15.11.2017 г.

Публикувано на: 15.11.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie cenovi oferti.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 10. / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 11. / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 12. / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpalnitel.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 15.12.2017 г.

Публикувано на: 15.12.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 15_12_2017_Dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 14. / 18.12.2017 г.

Публикувано на: 18.12.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 18_12_2017_Обявление за възложена поръчка.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 15. / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Коментар: Обявление за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izpylnen dogovor.pdf 22.1.2021 г.