е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-12 / 29.3.2017 г.

"Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК "Камчия" до ПС "Близнаци" - ПЕВП -Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Рехабилитация напорен водопровод от ПС "Червения мост" до водоеми с. Близнаци - III-ти етап - от км 2+800 до км 3+980". Обособена позиция № 2: "Рехабилитация напорен водопровод от ПС "Червения мост" до водоеми с. Близнаци - III-ти етап - от км 3+980 до км 5+780"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване № / 29.3.2017 г.

Публикувано на: 29.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 29.3.2017 г.

Публикувано на: 29.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 26.1.2021 г.

Образци № / 29.3.2017 г.

Публикувано на: 29.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 26.1.2021 г.

Проекти № / 29.3.2017 г.

Публикувано на: 29.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.rar 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.3.2017 г.

Публикувано на: 29.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 26.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № / 6.6.2017 г.

Публикувано на: 06.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 26.1.2021 г.

Решение за избор № / 6.6.2017 г.

Публикувано на: 06.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП 1.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 19.12.2018 г.

Публикувано на: 19.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 2.pdf 26.1.2021 г.