е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-15 / 3.7.2018 г.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултации, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект, във връзка с кандидатстване на Община Сунгурларе по мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите" от ПРСР 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBQVA.PDF.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 2 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОПЪЛНИТ.ИНФ-Я.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.docx.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 4 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TЕХНИЧ.СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 15.1.2021 г.

Други документи № 6 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) INFORM.YDYLJAVANE SROK.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Протокол мярка 8.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол мярка 8.3.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Договор за възложена Обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Ютилитис сървисис.pdf 15.1.2021 г.