е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Пазарни консултации ОБП-16 / 16.8.2019 г.

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за "Рехабилитация на част от улица "Лонгоз" от о.т. 114 към о.т. 116, о.т. 117 през о.т. 125, о.т. 127, о.т. 128 до о.т. 129 по плана на село Дъбравино, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 30.7.2021 г.

Други документи № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скица Дъбравино от о.т. 114 до о.т. 129.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Инфра експерт АД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Надин-Желязков ЕООД.pdf 30.7.2021 г.