е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-10 / 20.2.2018 г.

"Логистика за провеждане на мероприятия /фестивали, лагер школи и екскурзии с познавателна цел/, в т.ч. осигуряване на транспорт, храна, входни такси, нощувки, застраховки за нуждите на проект "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - C001 за БФП по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., процедура №BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или получили международна закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie u10.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie u10.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Приложение към техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 1_spisak s ekskurzii last.xls 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) y10.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 1 y10.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 y10.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 10 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie y10.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 11 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_prekratqvane.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Обявление за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prekratena_U_10.pdf 24.1.2021 г.