е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-64 / 19.1.2018 г.

"Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-5.001-0005 "Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Карнобат" по Оперативна програма ,,Региони в растеж" 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение № 1. Решение за откриване на процедурата / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za otkrivane na procedura.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. Обявление за обществена поръчка / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Документация № 3. Документация за обществена поръчка / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 15.1.2021 г.

Образци № 4. Образци / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 15.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 5. Разяснение / 16.2.2018 г.

Публикувано на: 16.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 6. Протокол № 1 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 7. Протокол № 2 / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 15.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 8. Съобщение за отваряне на ценови оферти / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 15.1.2021 г.

Доклад № 10. Доклад / 16.4.2018 г.

Публикувано на: 16.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 15.1.2021 г.

Решение № 11. Решение за определяне на изпълнител / 16.4.2018 г.

Публикувано на: 16.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE 335.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 9. Протокол № 3 / 16.4.2018 г.

Публикувано на: 16.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 15.1.2021 г.

Решение № 12. Решение за прекратяване / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prekratqvane.pdf 15.1.2021 г.

Решение № 13. Решение за отмяна на РД 437 / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение РД 464 за отмяна на решение РД 437.pdf 15.1.2021 г.

Решение № 14. Решение РД 465 за отмяна и прекратяване на процедурата / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение РД 465 за отмяна и прекратяване на процедурата.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15.Договор Бургстрой ООД / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor Burgstroi.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. Договор за подизпълнение / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) podizpalnenie-Ar Ei Pi.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17.Договор за подизпълнение / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) podizpalnenie-Stroi-Kontrol.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 18. Обявление за възложена поръчка / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обевление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 19.Информация за изпълнен договор / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Изпълнен договор Бургстрой ООД.pdf 15.1.2021 г.