е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-18 / 6.12.2019 г.

"Разработване на виртуален музей на биоразнообразието"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.2.2020 г.
Файлове актуални към: 22.2.2020 г.

Документация за участие № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 22.2.2020 г.

Документация за участие № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документ био.docx 22.2.2020 г.

Решение за откриване на процедура № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение (1).pdf 22.2.2020 г.

Обявление по ЗОП № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление (2).pdf 22.2.2020 г.