е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-18 / 6.12.2019 г.

"Разработване на виртуален музей на биоразнообразието"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Документация за участие № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 18.5.2021 г.

Документация за участие № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документ био.docx 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение (1).pdf 18.5.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление (2).pdf 18.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) soft.pdf 18.5.2021 г.

Други документи № / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Коментар: отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЩИНА КРЕС13.pdf 18.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.4.2020 г.

Публикувано на: 28.04.2020 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол софт.pdf 18.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.4.2020 г.

Публикувано на: 28.04.2020 г.
Коментар: протокол цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) цени соф.pdf 18.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.4.2020 г.

Публикувано на: 28.04.2020 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение соф.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Бийонд.pdf 18.5.2021 г.