е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка 34434 / 3.10.2016 г.

Тест 23

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 33 / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Acstre-2006-Broshurev.pdf 15.1.2021 г.