е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2016-0001 / 23.2.2016 г.

"Предоставяне на юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на Община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333313930
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Приложения към поканата № / 23.2.2016 г.

Публикувано на: 23.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложения.doc 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 176/22.02.2016 / 23.2.2016 г.

Публикувано на: 23.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 16.1.2021 г.

Покана за договаряне без обявление № 879/23.02.2016 / 23.2.2016 г.

Публикувано на: 23.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.3.2016 г.

Публикувано на: 09.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.3.2016 г.

Публикувано на: 09.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 16.1.2021 г.

Решение по чл.38 за завършване на процедура № 229/09.03.2016 / 9.3.2016 г.

Публикувано на: 09.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13-114/24.03.2016 г. / 28.3.2016 г.

Публикувано на: 28.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oбявление за приключване на договор.pdf 16.1.2021 г.