е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-3 / 23.3.2016 г.

Рехабилитация и текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Дупница по четири обособени позиции.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334313739
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Copy of dokumentaciq.docx 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-3 / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie asfalt.pdf 19.5.2021 г.

Решение за откриване № Решение - 6 / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie asfalt.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № Протокол №1 / 18.5.2016 г.

Публикувано на: 18.05.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) пп Редактиран Protokol.ch.68.al.7.ZOP.Dupnica.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00217.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2 .pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00307.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00309.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 36 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Решение за класиране - обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШ.36.РЕХ.и.Текущ.ремонт.pdf 19.5.2021 г.

Информация за сключен договор № / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) document.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: Договор за изпълнение позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор Меридиан позиция 1.rar 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: Договор за изпълнение позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор Меридиан позиция 2.rar 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: Договор за изпълнение позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор Меридиан позиция 3.rar 19.5.2021 г.