е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-39 / 26.10.2016 г.

"Изготвяне на информационни материали за информиране на местното население" в рамките на Проект № РД 50-104/17.08.2016 г., по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности", Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие", от ПРСР 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva u 39.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq usluga.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska specifikaciq.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: образци на документи и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi_proekt_dogovor.zip 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: информация до аоп за обявена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_aop_U_PRSR.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Коментар: протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protrkol 2.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 16.12.2016 г.

Публикувано на: 16.12.2016 г.
Коментар: Договор 216
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 216.pdf 21.1.2021 г.