е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-28 / 22.12.2015 г.

"Изготвяне на инвестиционни проекти на обекти на територията на община Дупница по две обособени позиции".

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335353530
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Коментар: Документация за участие в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-проектиране-Дупница.docx 28.11.2021 г.

Решение за откриване № 32 / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.proekt.bistrica.pdf 28.11.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-218 / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.proekt.bistrica.pdf 28.11.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 5.1.2016 г.

Публикувано на: 05.01.2016 г.
Коментар: Решение за промяна на дена и часа за отваряне на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.promqna.pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 26-00-102(1)/27.01.2016 / 27.1.2016 г.

Публикувано на: 27.01.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) sobshtOP29.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: Протокол 1 от 26.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protkol.1.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: Протокол 2 от 03.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.2.pdf 28.11.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 4 / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Коментар: Решение №4 от 05.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.klasirane.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.3.2016 г.

Публикувано на: 24.03.2016 г.
Коментар: договори и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dogovori.rar 28.11.2021 г.