е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-12 / 22.4.2019 г.

"Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценово предложение.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор за възлагане на ОП.docx 26.1.2021 г.