е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-9 / 27.5.2020 г.

"Доставка на ел. материали за улично и парково осветление на територията на Община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Информация за обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq_D_9.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva_D_9_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_D_9_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_Obrazci_D_led_osvetlenie.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 05_proekt_dogovor.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniq_D_9_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 9 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Утвърден протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Utvarden_protokol_D_9_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 7.8.2020 г.

Публикувано на: 07.08.2020 г.
Коментар: Договор 175
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 175, d9_.pdf 30.7.2021 г.