е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-3 / 17.1.2017 г.

Услуги по осигуряване на публичност и визуализация по сключен договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0146 "Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-3 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID 9060699 -ПУБЛИЧНОСТ ЖИЛИЩАТА.pdf 27.1.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-3 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2.Obqava_publicnost RR5.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 12-3 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 27.1.2021 г.

Образци № 12-3 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 27.1.2021 г.

Други документи № 12-3 / 26.1.2017 г.

Публикувано на: 26.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява удължаване жилищата.pdf 27.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-3 / 26.1.2017 г.

Публикувано на: 26.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID 9060933.pdf 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-3 / 6.2.2017 г.

Публикувано на: 06.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол публичност жилища.pdf 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-3 / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол прекратяване публичност.pdf 27.1.2021 г.