е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-23 / 1.10.2019 г.

00384-2019-0016 "Доставка на горива за МПС - дизелово гориво, безоловен бензин А95Н, газ-пропан бутан, за нуждите на Община Бяла Слатина, и второстепенните разпоредители с бюджетни средства"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 2 / 15.11.2019 г.

Публикувано на: 15.11.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 3 / 15.11.2019 г.

Публикувано на: 15.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.