е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-8 / 13.4.2020 г.

00384-2020-0005 "Благоустрояване на парк и плувен комплекс в град Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.5.2020 г.
Файлове актуални към: 28.5.2020 г.

Документация за участие № 1 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 28.5.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 28.5.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 28.5.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 28.5.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 28.5.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 28.5.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 28.5.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 28.5.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 28.5.2020 г.