е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-8 / 13.4.2020 г.

00384-2020-0005 "Благоустрояване на парк и плувен комплекс в град Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Приложение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение 1.rar 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Приложение №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 2.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 13 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 14 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 15 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване.pdf 19.1.2021 г.