е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-99 / 26.6.2018 г.

"Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект" "Рехабилитация и реконструкция на бул."Христо Ботев " и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него на територията на гр. Роман, община Роман от км 27+665,5 до км 29+958,53,

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 9 / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 10 / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР СН.pdf 22.1.2021 г.