е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-24 / 26.5.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение за откриване № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Решение №22/26.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване №22.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци-Надзор по 10 ОП.docx 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Декларация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Декларация по чл.3т.8.docx 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор ОП.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Тех. спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Тех. Специфик..rar 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: еедоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (4) (1).zip 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол - 10 обособени пизиции.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.7.2020 г.

Публикувано на: 17.07.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_11052.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Коментар: Протокол чл. 181
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 181.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_43.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена на поръчка.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Договори с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Nadzor dogovori _cor.rar 19.5.2021 г.